GRAFILL TEGNESERIE – norske serieskaberes fagorganisasjon

Grafill er en bransjeorganisasjon for alle som arbeider eller utdanner seg innen design og illustrasjon. Våre 1350 medlemmer er yrkesaktive innen visuell kommunikasjon, illustrasjon, tegneserieskaping, grafisk design, animasjon, digital design, og tjenestedesign. Vi er landsdekkende og tilbyr aktiviteter og kurs for både medlemmer og andre profesjonelle fagutøvere. Grafill holder til i Rosenkrantz gate (R21) i Oslo, et utstillingsrom og samlingssted for bransjen.

Grafill er foreningen for illustratorer, designere og tegneserieskabere i Norge. Det er første gang de er med på Art Bubble og alle foreningens tegneserieskabere kan bruge standen til salg af deres værker.
Share This